Danh sách màu và tên gọi của Hệ thống màu Pantone TCX năm 2022

Mã số và tên gọi của hệ thống màu Pantone TCX năm 2022

Thẻ màu Pantone TCX Cotton Swatch Card - khanhtoancolor.com

Có thể bạn chưa biết, Hệ thống màu Pantone FHI – Fashion Home Interiors đã cập nhật thêm 315 màu mới vào 3/3/2020. nâng tổng số màu Pantone TCX và TPG ở bản chính thức lên 2625 màu, ngoài ra thì màu của năm 2022 là Pantone Very Peri 17-3938 được tạo ra, dẫn đến ở thời điểm hiện tại, 1 hệ thống màu Pantone FHI – Fashion Home Interiors có đến 2626 màu.

Có 2 cách để bạn có thể sở hữu tất cả màu của hệ thống Pantone TCX như:

I/ Mua 1 bộ sưu tập màu Pantone TCX năm 2022 đầy đủ

Với 1 bộ Pantone TCX đầy đủ năm 2022 tại Khánh Toàn, bạn sẽ sở hữu tất cả 2625 màu Pantone TCX của thị trường chỉ trong 1 lần mua duy nhất. Các phiên bản nhỏ như FHIC200A và FHIC300A thì mục lục sẽ bao gồm mã số màu mà không có tên màu. Ở các phiên bản lớn hơn là FHIC400A và FHIC100A thì mới xuất hiện tên của từng màu.

II/ Thẻ màu Pantone TCX Cotton Swatch Card

Thẻ màu Pantone TCX Cotton Swatch Card, mỗi thẻ có kích thước 10cm x 10cm, vải 2 lớp / mỗi màu là 1 sự lựa chọn mới dành cho bạn. Ngoài ra với những công ty cần sử dụng File QTX của màu sắc thì chỉ khi mua Thẻ màu Pantone TCX Cotton Swatch Card này mới có thể đặt mua thêm File QTX (Hiện nay tại Khánh Toàn đã có sẵn tất cả thẻ màu Pantone TCX 10cm x 10cm này tại Việt Nam)

Trong các thẻ màu này sẽ có tên màu, mã số màu, kích thước lớn thuận tiện khi so sánh màu cũng như giúp tiết kiệm khi nhu cầu sử dụng chỉ 1 vài màu Pantone TCX nhất định mà không phải là tất cả 2625 màu như các bộ sưu tập trên

III/ Mã số màu và tên gọi của tất cả 2626 màu Pantone TCX năm 2022

1/ Danh sách màu pantone TCX 11-xxxx

11-0103 TCX Egret
11-0104 TCX Vanilla Ice
11-0105 TCX Antique White
11-0106 TCX Sweet Corn
11-0107 TCX Papyrus
11-0108 TCX Solitary Star
11-0110 TCX Buttercream
11-0202 TCX Baby’s Breath
11-0205 TCX Glass Green
11-0304 TCX Water Lily
11-0410 TCX Sylvan Green
11-0507 TCX Winter White
11-0510 TCX Afterglow
11-0515 TCX Lemon Icing
11-0601 TCX Bright White
11-0602 TCX Snow White
11-0603 TCX Pastel Parchment
11-0604 TCX Gardenia
11-0605 TCX Jet Stream
11-0606 TCX Pristine
11-0607 TCX Sugar Swizzle
11-0608 TCX Coconut Milk
11-0609 TCX Ethereal Green
11-0615 TCX Pear Sorbet
11-0616 TCX Pastel Yellow
11-0617 TCX Transparent Yellow
11-0618 TCX Wax Yellow
11-0619 TCX Flan
11-0620 TCX Elfin Yellow
11-0622 TCX Yellow Iris
11-0623 TCX Yellow Pear
11-0700 TCX Lucent White
11-0701 TCX Whisper White
11-0710 TCX Tender Yellow
11-0809 TCX Ecru
11-0907 TCX Pearled Ivory
11-1001 TCX White Alyssum
11-1005 TCX Bridal Blush
11-1006 TCX Slightly Pink
11-1007 TCX Coconut Cream
11-1302 TCX Sea Salt
11-1305 TCX Angel Wing
11-1306 TCX Cream Pink
11-1404 TCX Powder Puff
11-1408 TCX Rosewater
11-2309 TCX Petal Pink
11-2409 TCX Delicacy
11-2509 TCX Calcite
11-2511 TCX Shrinking Violet
11-4001 TCX Brilliant White
11-4201 TCX Cloud Dancer
11-4202 TCX Star White
11-4300 TCX Marshmallow
11-4301 TCX Lily White
11-4302 TCX Cannoli Cream
11-4303 TCX Mystic Blue
11-4601 TCX Bit of Blue
11-4604 TCX Billowing Sail
11-4606 TCX Ice Castle
11-4607 TCX Diaphonous
11-4800 TCX Blanc de Blanc
11-4801 TCX Tofu
11-4802 TCX Summer Shower
11-4803 TCX Ice
11-4804 TCX Lightest Sky
11-4805 TCX Hint of Mint

2/ dANH SÁCH MÀU PANTONE TCX 12-XXXX

12-0000 TCX White Swan
12-0104 TCX White Asparagus
12-0105 TCX Bone White
12-0106 TCX Meadow Mist
12-0108 TCX Canary Green
12-0109 TCX Ambrosia
12-0110 TCX Pistachio Shell
12-0225 TCX Patina Green
12-0304 TCX Whitecap Gray
12-0311 TCX Asparagus Green
12-0312 TCX Lime Cream
12-0313 TCX Seafoam Green
12-0315 TCX White Jade
12-0317 TCX Gleam
12-0322 TCX Butterfly
12-0404 TCX Light Gray
12-0418 TCX Hay
12-0426 TCX Mellow Green
12-0435 TCX Daiquiri Green
12-0520 TCX Pale Lime Yellow
12-0521 TCX Young Wheat
12-0524 TCX Citron
12-0525 TCX Luminary Green
12-0530 TCX Charlock
12-0601 TCX Eggnog
12-0602 TCX Arctic Wolf
12-0605 TCX Angora
12-0607X Green Essence
12-0619 TCX Dusty Yellow
12-0626 TCX Lemon Grass
12-0633 TCX Canary Yellow
12-0642 TCX Aurora
12-0643 TCX Blazing Yellow
12-0646 TCX Celandine
12-0703 TCX Seedpearl
12-0704 TCX White Smoke
12-0709 TCX Macadamia
12-0710 TCX Shortbread
12-0711 TCX Lemon Meringue
12-0712 TCX Vanilla
12-0713 TCX Almond Oil
12-0714 TCX Cornhusk
12-0715 TCX Double Cream
12-0717 TCX Anise Flower
12-0718 TCX Pineapple Slice
12-0720 TCX Mellow Yellow
12-0721 TCX Lemonade
12-0722 TCX French Vanilla
12-0727 TCX Sunshine
12-0729 TCX Sundress
12-0735 TCX Yellowtail
12-0736 TCX Lemon Drop
12-0737 TCX Goldfinch
12-0738 TCX Yellow Cream
12-0740 TCX Limelight
12-0741 TCX Sunny Lime
12-0742 TCX Lemon Verbena
12-0752 TCX Buttercup
12-0758 TCX Yarrow
12-0804 TCX Cloud Cream
12-0806 TCX Rutabaga
12-0807 TCX Sun Kiss
12-0811 TCX Dawn
12-0812 TCX Alabaster Gleam
12-0813 TCX Autumn Blonde
12-0815 TCX Vanilla Custard
12-0817 TCX Apricot Gelato
12-0822 TCX Golden Fleece
12-0824 TCX Pale Banana
12-0825 TCX Popcorn
12-0826 TCX Golden Haze
12-0908 TCX Summer Sand
12-0910 TCX Lamb’s Wool
12-0911 TCX Peach Taffy
12-0912 TCX Tender Peach
12-0913 TCX Alesan
12-0915 TCX Pale Peach
12-0917 TCX Bleached Apricot
12-0921 TCX Golden Straw
12-1005 TCX Novelle Peach
12-1006 TCX Mother of Pearl
12-1007 TCX Pastel Rose Tan
12-1008 TCX Linen
12-1009 TCX Vanilla Cream
12-1010 TCX Scallop Shell
12-1011 TCX Peach Purée
12-1105 TCX Salsa Rosa
12-1106 TCX Sheer Pink
12-1107 TCX Peach Dust
12-1108 TCX Dew
12-1110 TCX Crème de Pêche
12-1206 TCX Silver Peony
12-1207 TCX Pearl Blush
12-1209 TCX Soft Pink
12-1212 TCX Veiled Rose
12-1303 TCX Carinaria
12-1304 TCX Pearl
12-1305 TCX Heavenly Pink
12-1310 TCX Icy Pink
12-1403 TCX Tapioca
12-1404 TCX Pink Tint
12-1406 TCX Almond Peach
12-1605 TCX Crystal Pink
12-1706 TCX Pink Dogwood
12-1708 TCX Crystal Rose
12-1808 TCX Pinkesque
12-1813 TCX Mary’s Rose
12-2102 TCX Mauve Morn
12-2103 TCX Almost Mauve
12-2807 TCX Tender Touch
12-2901 TCX Morganite
12-2902 TCX Mauve Chalk
12-2903 TCX Light Lilac
12-2904 TCX Primrose Pink
12-2905 TCX Cradle Pink
12-2906 TCX Barely Pink
12-2907 TCX Pink Marshmallow
12-2908 TCX Festival Bloom
12-4108 TCX Ancient Water
12-4202 TCX Delicate Blue
12-4300 TCX White Onyx
12-4301 TCX Almond Milk
12-4302 TCX Vaporous Gray
12-4303 TCX Country Air
12-4304 TCX Bluewash
12-4305 TCX Spa Blue
12-4306 TCX Barely Blue
12-4401 TCX Spun Sugar
12-4604 TCX Skylight
12-4607 TCX Pastel Blue
12-4608 TCX Clearwater
12-4609 TCX Starlight Blue
12-4610 TCX Whispering Blue
12-4611 TCX Saltwater Slide
12-4705 TCX Blue Blush
12-4805 TCX Wan Blue
12-4806 TCX Chalk Blue
12-5201 TCX Icicle
12-5202 TCX Turtledove
12-5203 TCX Murmur
12-5204 TCX Morning Mist
12-5206 TCX Blue Glass
12-5207 TCX Salt Air
12-5208 TCX Mint Julep
12-5209 TCX Soothing Sea
12-5302 TCX Cooling Oasis
12-5303 TCX Sprout Green
12-5403 TCX Blue Flower
12-5404 TCX Whisper Green
12-5406 TCX Opal Blue
12-5407 TCX Aqua Glass
12-5408 TCX Moonlight Jade
12-5409 TCX Fair Aqua
12-5410 TCX Bleached Aqua
12-5504 TCX Clearly Aqua
12-5505 TCX Glacier
12-5506 TCX Dusty Aqua
12-5507 TCX Bay
12-5508 TCX Hushed Green
12-5603 TCX Zephyr Blue
12-5703 TCX Frosted Mint
12-5808 TCX Honeydew
12-6204 TCX Silver Green
12-6205 TCX Milky Green
12-6206 TCX Fairest Jade
12-6207 TCX Frost
12-6208 TCX Phantom Green

3/ Danh sách màu Pantone TCX 13-xxxx

13-0000 TCX Moonbeam
13-0002 TCX White Sand
13-0003 TCX Oat Milk
13-0107 TCX Dewkist
13-0111 TCX Seacrest
13-0116 TCX Pastel Green
13-0117 TCX Green Ash
13-0210 TCX Fog Green
13-0212 TCX Tender Greens
13-0215 TCX Reed
13-0220 TCX Paradise Green
13-0221 TCX Pistachio Green
13-0317 TCX Lily Green
13-0319 TCX Shadow Lime
13-0324 TCX Lettuce Green
13-0331 TCX Sap Green
13-0333 TCX Lima Bean
13-0400 TCX French Oak
13-0401 TCX Oatmeal
13-0403 TCX Gray Morn
13-0404 TCX Ancient Scroll
13-0442 TCX Green Glow
13-0443 TCX Love Bird
13-0513 TCX Frozen Dew
13-0522 TCX Pale Green
13-0530 TCX Lime Sherbet
13-0532 TCX Celery Green
13-0535 TCX Sharp Green
13-0540 TCX Wild Lime
13-0550 TCX Lime Punch
13-0607 TCX Fog
13-0608 TCX Aloe Wash
13-0611 TCX Moth
13-0613 TCX Chino Green
13-0614 TCX Garden Glade
13-0624 TCX Golden Mist
13-0632 TCX Endive
13-0633 TCX Chardonnay
13-0640 TCX Acacia
13-0643 TCX Yellow Plum
13-0644 TCX Golden Kiwi
13-0645 TCX Limeade
13-0646 TCX Meadowlark
13-0647 TCX Illuminating
13-0648 TCX Green Sheen
13-0650 TCX Sulphur Spring
13-0651 TCX Evening Primrose
13-0711 TCX Putty
13-0715 TCX Sea Mist
13-0720 TCX Custard
13-0725 TCX Raffia
13-0739 TCX Cream Gold
13-0746 TCX Maize
13-0749 TCX Slicker
13-0751 TCX High Visibility
13-0752 TCX Lemon
13-0753 TCX Quince
13-0754 TCX Sunstruck
13-0755 TCX Primrose Yellow
13-0756 TCX Lemon Zest
13-0757 TCX Calendula
13-0758 TCX Dandelion
13-0759 TCX Solar Power
13-0760 TCX Yellow Balloon
13-0814 TCX Summer Melon
13-0815 TCX Banana Crepe
13-0822 TCX Sunlight
13-0840 TCX Snapdragon
13-0849 TCX Habañero Gold
13-0850 TCX Aspen Gold
13-0851 TCX Minion Yellow
13-0858 TCX Vibrant Yellow
13-0859 TCX Lemon Chrome
13-0905 TCX Birch
13-0907 TCX Sandshell
13-0908 TCX Parchment
13-0915 TCX Reed Yellow
13-0916 TCX Chamomile
13-0917 TCX Italian Straw
13-0919 TCX Soybean
13-0922 TCX Straw
13-0932 TCX Cornsilk
13-0935 TCX Flax
13-0939 TCX Golden Cream
13-0940 TCX Sunset Gold
13-0941 TCX Banana Cream
13-0942 TCX Amber Yellow
13-0945 TCX Pale Marigold
13-0946 TCX Jurassic Gold
13-0947 TCX Banana
13-1006 TCX Crème Brûlée
13-1007 TCX Oyster White
13-1008 TCX Bleached Sand
13-1009 TCX Biscotti
13-1010 TCX Gray Sand
13-1011 TCX Ivory Cream
13-1012 TCX Frosted Almond
13-1013 TCX Appleblossom
13-1014 TCX Mellow Buff
13-1015 TCX Honey Peach
13-1016 TCX Wheat
13-1017 TCX Almond Cream
13-1018 TCX Desert Dust
13-1019 TCX Cream Blush
13-1020 TCX Apricot Ice
13-1021 TCX Prairie Sunset
13-1022 TCX Caramel Cream
13-1023 TCX Peach Fuzz
13-1024 TCX Buff
13-1025 TCX Impala
13-1026 TCX Creampuff
13-1027 TCX Apricot Cream
13-1030 TCX Sunburst
13-1031 TCX Apricot Sherbet
13-1104 TCX Sheer Bliss
13-1105 TCX Brown Rice
13-1106 TCX Sand Dollar
13-1107 TCX Whisper Pink
13-1108 TCX Cream Tan
13-1109 TCX Bisque
13-1114 TCX Bellini
13-1125 TCX Peach Quartz
13-1208 TCX Peachy Keen
13-1308 TCX Brazilian Sand
13-1310 TCX English Rose
13-1318 TCX Tropical Peach
13-1404 TCX Pale Dogwood
13-1405 TCX Shell
13-1406 TCX Cloud Pink
13-1407 TCX Creole Pink
13-1408 TCX Chintz Rose
13-1409 TCX Seashell Pink
13-1501 TCX Mangano Calcite
13-1504 TCX Peach Blush
13-1510 TCX Impatiens Pink
13-1511 TCX Pink Salt
13-1513 TCX Gossamer Pink
13-1520 TCX Rose Quartz
13-1716 TCX Pale Rosette
13-1904 TCX Chalk Pink
13-1906 TCX Rose Shadow
13-2003 TCX Blushing Rose
13-2004 TCX Potpourri
13-2005 TCX Strawberry Cream
13-2006 TCX Almond Blossom
13-2007 TCX Veiled Pink
13-2008 TCX Romance Rose
13-2010 TCX Orchid Pink
13-2800 TCX Pink Tulle
13-2801 TCX Pink-a-boo
13-2802 TCX Fairy Tale
13-2803 TCX Pale Lilac
13-2804 TCX Parfait Pink
13-2805 TCX Roseate Spoonbill
13-2806 TCX Pink Lady
13-2807 TCX Ballerina
13-2808 TCX Ballet Slipper
13-2809 TCX Sweet Dreams
13-3207 TCX Cherry Blossom
13-3405 TCX Lilac Snow
13-3406 TCX Orchid Ice
13-3801 TCX Crystal Gray
13-3802 TCX Orchid Tint
13-3803 TCX Lilac Ash
13-3804 TCX Gray Lilac
13-3805 TCX Orchid Hush
13-3820 TCX Lavender Fog
13-3920 TCX Halogen Blue
13-4103 TCX Illusion Blue
13-4104 TCX Antarctica
13-4105 TCX Lilac Hint
13-4108 TCX Nimbus Cloud
13-4110 TCX Arctic Ice
13-4111 TCX Plein Air
13-4200 TCX Omphalodes
13-4201 TCX Oyster Mushroom
13-4202 TCX Ice Water
13-4302 TCX Skywriting
13-4303 TCX Dawn Blue
13-4304 TCX Ballad Blue
13-4305 TCX Foggy Dew
13-4306 TCX Ice Melt
13-4307 TCX Tropical Breeze
13-4308 TCX Baby Blue
13-4401 TCX Quiet Tide
13-4403 TCX Silver Birch
13-4404 TCX Ice Flow
13-4405 TCX Misty Blue
13-4409 TCX Blue Glow
13-4410 TCX Cooling Spray
13-4411 TCX Crystal Blue
13-4720 TCX Tanager Turquoise
13-4804 TCX Pale Blue
13-4809 TCX Plume
13-4810 TCX Limpet Shell
13-4908 TCX Spa Retreat
13-4909 TCX Blue Light
13-4910 TCX Blue Tint
13-5304 TCX Rainy Day
13-5305 TCX Pale Aqua
13-5306 TCX Icy Morn
13-5309 TCX Pastel Turquoise
13-5313 TCX Aruba Blue
13-5409 TCX Yucca
13-5410 TCX Iced Aqua
13-5411 TCX Aqua-esque
13-5412 TCX Beach Glass
13-5414 TCX Ice Green
13-5714 TCX Cabbage
13-5907 TCX Gossamer Green
13-5911 TCX Bird’s Egg Green
13-6006 TCX Almost Aqua
13-6007 TCX Spray
13-6008 TCX Misty Jade
13-6009 TCX Brook Green
13-6105 TCX Celadon Tint
13-6106 TCX Green Tint
13-6107 TCX Green Lily
13-6108 TCX Celadon
13-6110 TCX Mist Green
13-6208 TCX Bok Choy

4/ Danh sách màu Pantone TCX 14-xxxx

14-0000 TCX Silver Gray
14-0002 TCX Pumice Stone
14-0105 TCX Overcast
14-0108 TCX Castle Wall
14-0114 TCX Celadon Green
14-0115 TCX Foam Green
14-0116 TCX Margarita
14-0121 TCX Nile Green
14-0123 TCX Arcadian Green
14-0127 TCX Greengage
14-0156 TCX Summer Green
14-0210 TCX Tidal Foam
14-0216 TCX Lint
14-0217 TCX Seedling
14-0223 TCX Nile
14-0226 TCX Opaline Green
14-0232 TCX Jade Lime
14-0244 TCX Bright Lime Green
14-0340 TCX Acid Lime
14-0418 TCX Bog
14-0425 TCX Beechnut
14-0434 TCX Green Banana
14-0442 TCX White Grape
14-0443 TCX Kiwi Colada
14-0445 TCX Bright Chartreuse
14-0446 TCX Tender Shoots
14-0452 TCX Lime Green
14-0615 TCX Green Haze
14-0626 TCX Dried Moss
14-0627 TCX Shadow Green
14-0636 TCX Muted Lime
14-0647 TCX Celery
14-0708 TCX Cement
14-0721 TCX Hemp
14-0740 TCX Bamboo
14-0745 TCX Incaberry
14-0750 TCX Passion Fruit
14-0751 TCX Daisy Daze
14-0754 TCX Super Lemon
14-0755 TCX Sulphur
14-0756 TCX Empire Yellow
14-0757 TCX Misted Marigold
14-0758 TCX Hot Spot
14-0760 TCX Cyber Yellow
14-0826 TCX Pampas
14-0827 TCX Dusky Citron
14-0837 TCX Misted Yellow
14-0846 TCX Yolk Yellow
14-0847 TCX Buff Yellow
14-0848 TCX Mimosa
14-0849 TCX Beach Ball
14-0850 TCX Daffodil
14-0851 TCX Samoan Sun
14-0852 TCX Freesia
14-0925 TCX Parsnip
14-0935 TCX Jojoba
14-0936 TCX Sahara Sun
14-0941 TCX Beeswax
14-0951 TCX Golden Rod
14-0952 TCX Spicy Mustard
14-0955 TCX Citrus
14-0957 TCX Spectra Yellow
14-0958 TCX Bumblebee
14-1012 TCX Gilded Beige
14-1014 TCX Gravel
14-1025 TCX Cocoon
14-1026 TCX Moonstone
14-1031 TCX Rattan
14-1036 TCX Ochre
14-1038 TCX New Wheat
14-1041 TCX Golden Apricot
14-1045 TCX Amber
14-1050 TCX Marigold
14-1051 TCX Warm Apricot
14-1052 TCX Kumquat
14-1064 TCX Saffron
14-1106 TCX Peyote
14-1107 TCX Oyster Gray
14-1108 TCX Wood Ash
14-1110 TCX Boulder
14-1112 TCX Pebble
14-1113 TCX Marzipan
14-1116 TCX Almond Buff
14-1118 TCX Beige
14-1119 TCX Winter Wheat
14-1120 TCX Apricot Illusion
14-1122 TCX Sheepskin
14-1127 TCX Desert Mist
14-1128 TCX Buff Orange
14-1133 TCX Apricot Nectar
14-1135 TCX Salmon Buff
14-1139 TCX Pumpkin
14-1159 TCX Zinnia
14-1208 TCX Irish Cream
14-1209 TCX Smoke Gray
14-1210 TCX Shifting Sand
14-1212 TCX Frappé
14-1213 TCX Toasted Almond
14-1217 TCX Amberlight
14-1219 TCX Peach Parfait
14-1220 TCX Peach Nougat
14-1224 TCX Coral Sands
14-1225 TCX Beach Sand
14-1227 TCX Peach
14-1228 TCX Peach Nectar
14-1230 TCX Apricot Wash
14-1231 TCX Peach Cobbler
14-1241 TCX Orange Chiffon
14-1305 TCX Mushroom
14-1307 TCX Rose Dust
14-1309 TCX Peach Whip
14-1310 TCX Cameo Rose
14-1311 TCX Evening Sand
14-1312 TCX Peach Powder
14-1313 TCX Rose Cloud
14-1314 TCX Spanish Villa
14-1315 TCX Hazelnut
14-1316 TCX Dusty Pink
14-1318 TCX Coral Pink
14-1323 TCX Salmon
14-1324 TCX Peach Bud
14-1418 TCX Peach Melba
14-1419 TCX Peach Pearl
14-1420 TCX Apricot Blush
14-1506 TCX Rose Smoke
14-1508 TCX Silver Pink
14-1511 TCX Powder Pink
14-1513 TCX Blossom
14-1521 TCX Peaches N’ Cream
14-1714 TCX Quartz Pink
14-1803 TCX Sepia Rose
14-1904 TCX Pink Dolphin
14-1905 TCX Lotus
14-1907 TCX Peachskin
14-1909 TCX Coral Blush
14-1910 TCX Tickled Pink
14-1911 TCX Candy Pink
14-2304 TCX Bleached Mauve
14-2305 TCX Pink Nectar
14-2307 TCX Cameo Pink
14-2311 TCX Prism Pink
14-2710 TCX Lilac Sachet
14-2806 TCX Nosegay
14-2808 TCX Sweet Lilac
14-3203 TCX Corsage
14-3204 TCX Fragrant Lilac
14-3205 TCX Pirouette
14-3206 TCX Winsome Orchid
14-3207 TCX Pink Lavender
14-3209 TCX Pastel Lavender
14-3612 TCX Orchid Bloom
14-3710 TCX Orchid Petal
14-3803 TCX Hushed Violet
14-3805 TCX Iris
14-3812 TCX Pastel Lilac
14-3903 TCX Lilac Marble
14-3904 TCX Evening Haze
14-3905 TCX Lavender Blue
14-3906 TCX Raindrops
14-3907 TCX Thistle
14-3911 TCX Purple Heather
14-3912 TCX Zen Blue
14-3949 TCX Xenon Blue
14-4002 TCX Wind Chime
14-4005 TCX Nantucket Breeze
14-4102 TCX Glacier Gray
14-4103 TCX Gray Violet
14-4104 TCX Northern Droplet
14-4105 TCX Micro Chip
14-4106 TCX Gray Dawn
14-4107 TCX Quiet Gray
14-4110 TCX Heather
14-4112 TCX Skyway
14-4115 TCX Cashmere Blue
14-4121 TCX Blue Bell
14-4122 TCX Airy Blue
14-4123 TCX Clear Sky
14-4124 TCX Dutch Canal
14-4201 TCX Lunar Rock
14-4202 TCX Harbor Mist
14-4203 TCX Vapor Blue
14-4206 TCX Pearl Blue
14-4209 TCX Subdued Blue
14-4210 TCX Celestial Blue
14-4211 TCX Niagara Mist
14-4214 TCX Powder Blue
14-4215 TCX Skyride
14-4306 TCX Cloud Blue
14-4307 TCX Winter Sky
14-4310 TCX Blue Topaz
14-4311 TCX Corydalis Blue
14-4313 TCX Aquamarine
14-4315 TCX Sea Angel
14-4316 TCX Summer Song
14-4317 TCX Cool Blue
14-4318 TCX Sky Blue
14-4320 TCX Baltic Sea
14-4500 TCX Moonstruck
14-4501 TCX Silver Lining
14-4502 TCX Mercury
14-4503 TCX Metal
14-4504 TCX Sky Gray
14-4505 TCX Smoke
14-4506 TCX Ether
14-4508 TCX Stratosphere
14-4510 TCX Aquatic
14-4511 TCX Gulf Stream
14-4512 TCX Porcelain Blue
14-4513 TCX Cabana Blue
14-4514 TCX Atomizer
14-4515 TCX Blue Elixir
14-4516 TCX Petit four
14-4522 TCX Bachelor Button
14-4615 TCX Antigua Sand
14-4618 TCX Waterspout
14-4620 TCX Island Paradise
14-4710 TCX Tibetan Stone
14-4715 TCX Water Ballet
14-4804 TCX Blue Fox
14-4807 TCX Surf Spray
14-4809 TCX Eggshell Blue
14-4810 TCX Canal Blue
14-4811 TCX Aqua Sky
14-4812 TCX Aqua Splash
14-4814 TCX Angel Blue
14-4815 TCX Leisure Time
14-4816 TCX Blue Radiance
14-4818 TCX Amazonite
14-4908 TCX Harbor Gray
14-5002 TCX Silver
14-5413 TCX Holiday
14-5416 TCX Bermuda
14-5420 TCX Cockatoo
14-5706 TCX Silt Green
14-5707 TCX Aqua Foam
14-5711 TCX Ocean Wave
14-5713 TCX Cascade
14-5714 TCX Beveled Glass
14-5718 TCX Opal
14-5721 TCX Electric Green
14-6007 TCX Sea Foam
14-6008 TCX Subtle Green
14-6011 TCX Grayed Jade
14-6017 TCX Neptune Green
14-6305 TCX Pelican
14-6308 TCX Alfalfa
14-6312 TCX Cameo Green
14-6316 TCX Sprucestone
14-6319 TCX Meadow
14-6324 TCX Peapod
14-6327 TCX Zephyr Green
14-6329 TCX Absinthe Green
14-6330 TCX Spring Bud
14-6340 TCX Spring Bouquet
14-6408 TCX Abbey Stone

5/ Danh sách màu Pantone TCX 15-xxxx

15-0000 TCX Dove
15-0146 TCX Green Flash
15-0309 TCX Spray Green
15-0318 TCX Sage Green
15-0326 TCX Tarragon
15-0332 TCX Leaf Green
15-0336 TCX Herbal Garden
15-0341 TCX Parrot Green
15-0343 TCX Greenery
15-0513 TCX Eucalyptus
15-0522 TCX Pale Olive Green
15-0523 TCX Winter Pear
15-0525 TCX Weeping Willow
15-0531 TCX Sweet Pea
15-0533 TCX Linden Green
15-0535 TCX Palm
15-0538 TCX Green Oasis
15-0542 TCX Pear Liqueur
15-0543 TCX Apple Green
15-0544 TCX Grenoble Green
15-0545 TCX Jasmine Green
15-0548 TCX Citronelle
15-0549 TCX Fragile Sprout
15-0628 TCX Leek Green
15-0635 TCX Snake Eye
15-0636 TCX Golden Green
15-0643 TCX Cress Green
15-0646 TCX Warm Olive
15-0647 TCX Yellow Jasmine
15-0703 TCX Ashes of Roses
15-0719 TCX Silver Fern
15-0730 TCX Southern Moss
15-0732 TCX Olivenite
15-0743 TCX Oil Yellow
15-0751 TCX Lemon Curry
15-0850 TCX Ceylon Yellow
15-0927 TCX Pale Gold
15-0942 TCX Sauterne
15-0948 TCX Golden Spice
15-0953 TCX Golden Yellow
15-0954 TCX Symphonic Sunset
15-0955 TCX Old Gold
15-0956 TCX Daylily
15-0960 TCX Mango Mojito
15-1020 TCX Ginger Root
15-1040 TCX Iced Coffee
15-1045 TCX Autumn Blaze
15-1046 TCX Mineral Yellow
15-1049 TCX Artisan’s Gold
15-1050 TCX Golden Glow
15-1051 TCX Golden Orange
15-1054 TCX Cadmium Yellow
15-1058 TCX Radiant Yellow
15-1062 TCX Gold Fusion
15-1114 TCX Travertine
15-1115 TCX Fields of Rye
15-1116 TCX Safari
15-1119 TCX Taos Taupe
15-1125 TCX Porcini
15-1132 TCX Fall Leaf
15-1142 TCX Honey Gold
15-1145 TCX Chamois
15-1147 TCX Butterscotch
15-1150 TCX Dark Cheddar
15-1151 TCX Iceland Poppy
15-1153 TCX Apricot
15-1157 TCX Flame Orange
15-1160 TCX Blazing Orange
15-1164 TCX Bright Marigold
15-1213 TCX Candied Ginger
15-1214 TCX Warm Sand
15-1215 TCX Sesame
15-1216 TCX Pale Khaki
15-1217 TCX Mojave Desert
15-1218 TCX Semolina
15-1220 TCX Lattè
15-1225 TCX Sand
15-1231 TCX Clay
15-1234 TCX Gold Earth
15-1237 TCX Apricot Tan
15-1239 TCX Cantaloupe
15-1242 TCX Muskmelon
15-1243 TCX Papaya
15-1245 TCX Mock Orange
15-1247 TCX Tangerine
15-1262 TCX Carrot Curl
15-1263 TCX Autumn Glory
15-1264 TCX Turmeric
15-1304 TCX Humus
15-1305 TCX Feather Gray
15-1306 TCX Oxford Tan
15-1307 TCX White Pepper
15-1308 TCX Doeskin
15-1309 TCX Moonlight
15-1314 TCX Cuban Sand
15-1315 TCX Rugby Tan
15-1316 TCX Maple Sugar
15-1317 TCX Sirocco
15-1318 TCX Pink Sand
15-1319 TCX Almost Apricot
15-1322 TCX Dusty Coral
15-1327 TCX Peach Bloom
15-1331 TCX Coral Reef
15-1333 TCX Canyon Sunset
15-1334 TCX Shell Coral
15-1335 TCX Tangelo
15-1340 TCX Cadmium Orange
15-1415 TCX Coral Cloud
15-1423 TCX Peach Amber
15-1425 TCX Fenugreek
15-1429 TCX Dusted Clay
15-1430 TCX Pastry Shell
15-1433 TCX Papaya Punch
15-1435 TCX Desert Flower
15-1506 TCX Etherea
15-1511 TCX Mahogany Rose
15-1512 TCX Misty Rose
15-1515 TCX Mellow Rose
15-1516 TCX Peach Beige
15-1520 TCX Blooming Dahlia
15-1523 TCX Shrimp
15-1530 TCX Peach Pink
15-1607 TCX Pale Mauve
15-1611 TCX Bridal Rose
15-1614 TCX Rose Elegance
15-1621 TCX Candlelight Peach
15-1624 TCX Conch Shell
15-1626 TCX Salmon Rose
15-1712 TCX Murex Shell
15-1717 TCX Pink Icing
15-1816 TCX Peony
15-1821 TCX Flamingo Pink
15-1822 TCX Plumeria
15-1905 TCX Burnished Lilac
15-1906 TCX Zephyr
15-1912 TCX Sea Pink
15-1915 TCX Flowering Ginger
15-1919 TCX Dianthus
15-1920 TCX Morning Glory
15-1922 TCX Geranium Pink
15-2205 TCX Dawn Pink
15-2210 TCX Orchid Smoke
15-2213 TCX Bonbon
15-2214 TCX Rosebloom
15-2215 TCX Begonia Pink
15-2216 TCX Sachet Pink
15-2217 TCX Aurora Pink
15-2218 TCX Pink Frosting
15-2705 TCX Keepsake Lilac
15-2706 TCX Violet Ice
15-2718 TCX Fuchsia Pink
15-2913 TCX Lilac Chiffon
15-3207 TCX Mauve Mist
15-3214 TCX Orchid
15-3216 TCX Phalaenopsis
15-3412 TCX Orchid Bouquet
15-3507 TCX Lavender Frost
15-3508 TCX Fair Orchid
15-3520 TCX Crocus Petal
15-3620 TCX Lavendula
15-3716 TCX Purple Rose
15-3720 TCX Lilac Breeze
15-3800 TCX Porpoise
15-3802 TCX Cloud Gray
15-3807 TCX Misty Lilac
15-3817 TCX Lavender
15-3908 TCX Icelandic Blue
15-3909 TCX Cosmic Sky
15-3910 TCX Languid Lavender
15-3912 TCX Aleutian
15-3915 TCX Kentucky Blue
15-3917 TCX Frozen Fjord
15-3919 TCX Serenity
15-3920 TCX Placid Blue
15-3922 TCX Open Air
15-3930 TCX Vista Blue
15-3932 TCX Bel Air Blue
15-4003 TCX Storm Gray
15-4005 TCX Dream Blue
15-4008 TCX Blue Fog
15-4009 TCX Blue Blizzard
15-4020 TCX Cerulean
15-4030 TCX Chambray Blue
15-4031 TCX Windsurfer
15-4101 TCX High-rise
15-4105 TCX Angel Falls
15-4225 TCX Alaskan Blue
15-4304 TCX Weathervane
15-4305 TCX Quarry
15-4306 TCX Belgian Block
15-4307 TCX Tradewinds
15-4309 TCX Sterling Blue
15-4312 TCX Forget-Me-Not
15-4319 TCX Air Blue
15-4323 TCX Ethereal Blue
15-4415 TCX Milky Blue
15-4421 TCX Blue Grotto
15-4427 TCX Norse Blue
15-4428 TCX Crystal Seas
15-4502 TCX Silver Cloud
15-4503 TCX Chateau Gray
15-4504 TCX Nacreous Clouds
15-4702 TCX Puritan Gray
15-4703 TCX Mirage Gray
15-4704 TCX Pigeon
15-4706 TCX Gray Mist
15-4707 TCX Blue Haze
15-4710 TCX Barbados Beach
15-4711 TCX Coastal Shade
15-4712 TCX Marine Blue
15-4713 TCX Sea Jet
15-4714 TCX Aquarelle
15-4715 TCX Aqua Sea
15-4716 TCX Ipanema
15-4717 TCX Aqua
15-4720 TCX River Blue
15-4722 TCX Capri
15-4825 TCX Blue Curacao
15-5205 TCX Aqua Gray
15-5207 TCX Aquifer
15-5209 TCX Aqua Haze
15-5210 TCX Nile Blue
15-5217 TCX Blue Turquoise
15-5218 TCX Pool Blue
15-5416 TCX Florida Keys
15-5421 TCX Aqua Green
15-5425 TCX Atlantis
15-5516 TCX Waterfall
15-5519 TCX Turquoise
15-5534 TCX Bright Green
15-5704 TCX Mineral Gray
15-5706 TCX Frosty Green
15-5711 TCX Dusty Jade Green
15-5718 TCX Biscay Green
15-5728 TCX Mint Leaf
15-5812 TCX Lichen
15-5819 TCX Spearmint
15-6114 TCX Hemlock
15-6120 TCX Ming
15-6123 TCX Jade Cream
15-6304 TCX Pussywillow Gray
15-6307 TCX Agate Gray
15-6310 TCX Swamp
15-6313 TCX Laurel Green
15-6315 TCX Smoke Green
15-6316 TCX Fair Green
15-6317 TCX Quiet Green
15-6322 TCX Light Grass Green
15-6340 TCX Irish Green
15-6410 TCX Moss Gray
15-6414 TCX Reseda
15-6423 TCX Forest Shade
15-6428 TCX Green Tea
15-6432 TCX Shamrock
15-6437 TCX Grass Green
15-6442 TCX Bud Green

6/ Danh sách màu Pantone TCX 16-xxxx

16-0000 TCX Paloma
16-0110 TCX Desert Sage
16-0123 TCX Tendril
16-0205 TCX Vintage Khaki
16-0207 TCX London Fog
16-0213 TCX Tea
16-0220 TCX Mistletoe
16-0224 TCX Green Eyes
16-0228 TCX Jade Green
16-0229 TCX Titanite
16-0230 TCX Macaw Green
16-0233 TCX Meadow Green
16-0235 TCX Kiwi
16-0237 TCX Foliage
16-0421 TCX Sage
16-0430 TCX Fern
16-0435 TCX Dark Citron
16-0436 TCX Pickled Pepper
16-0439 TCX Spinach Green
16-0518 TCX Gray Green
16-0526 TCX Cedar
16-0531 TCX Perfect Pear
16-0532 TCX Moss
16-0540 TCX Oasis
16-0541 TCX Green Envy
16-0543 TCX Golden Lime
16-0544 TCX Camping Gear
16-0545 TCX Split Pea
16-0550 TCX Lentil Sprout
16-0613 TCX Elm
16-0632 TCX Willow
16-0634 TCX Evergreen Sprig
16-0639 TCX Golden Olive
16-0640 TCX Avocado Oil
16-0713 TCX Slate Green
16-0726 TCX Khaki
16-0730 TCX Antique Gold
16-0737 TCX Burnished Gold
16-0742 TCX Green Sulphur
16-0748 TCX Gold Flake
16-0806 TCX Goat
16-0836 TCX Rich Gold
16-0838 TCX Mango Mint
16-0840 TCX Antique Moss
16-0847 TCX Olive Oil
16-0906 TCX Simply Taupe
16-0920 TCX Curds & Whey
16-0924 TCX Croissant
16-0928 TCX Curry
16-0940 TCX Taffy
16-0945 TCX Tinsel
16-0946 TCX Honey
16-0947 TCX Bright Gold
16-0948 TCX Harvest Gold
16-0950 TCX Narcissus
16-0952 TCX Nugget Gold
16-0953 TCX Tawny Olive
16-0954 TCX Arrowwood
16-1010 TCX Incense
16-1054 TCX Sunflower
16-1101 TCX Trench Coat
16-1102 TCX Island Fossil
16-1103 TCX Pure Cashmere
16-1104 TCX Crockery
16-1105 TCX Plaza Taupe
16-1106 TCX Tuffet
16-1107 TCX Aluminum
16-1108 TCX Twill
16-1109 TCX Greige
16-1110 TCX Olive Gray
16-1118 TCX Sponge
16-1119 TCX Lemon Pepper
16-1120 TCX Starfish
16-1126 TCX Antelope
16-1133 TCX Mustard Gold
16-1139 TCX Amber Gold
16-1140 TCX Yam
16-1142 TCX Golden Nugget
16-1143 TCX Honey Yellow
16-1144 TCX Oak Buff
16-1148 TCX Nugget
16-1149 TCX Desert Sun
16-1150 TCX Topaz
16-1164 TCX Orange Pepper
16-1210 TCX Light Taupe
16-1211 TCX Mocha Meringue
16-1212 TCX Nomad
16-1213 TCX Savannah Tan
16-1219 TCX Tuscany
16-1220 TCX Café Crème
16-1221 TCX Roebuck
16-1235 TCX Sandstorm
16-1253 TCX Orange Ochre
16-1255 TCX Russet Orange
16-1257 TCX Sun Orange
16-1260 TCX Harvest Pumpkin
16-1305 TCX String
16-1310 TCX Natural
16-1315 TCX Cornstalk
16-1317 TCX Brush
16-1318 TCX Warm Taupe
16-1320 TCX Nougat
16-1323 TCX Macaroon
16-1324 TCX Lark
16-1325 TCX Copper
16-1326 TCX Prairie Sand
16-1327 TCX Toasted Nut
16-1328 TCX Sandstone
16-1329 TCX Coral Haze
16-1330 TCX Muted Clay
16-1331 TCX Toast
16-1332 TCX Pheasant
16-1333 TCX Doe
16-1334 TCX Tan
16-1336 TCX Biscuit
16-1337 TCX Coral Gold
16-1338 TCX Copper Tan
16-1340 TCX Brandied Melon
16-1341 TCX Butterum
16-1342 TCX Buckskin
16-1343 TCX Autumn Sunset
16-1344 TCX Dusty Orange
16-1345 TCX Sun Baked
16-1346 TCX Golden Ochre
16-1347 TCX Peach Caramel
16-1348 TCX Tomato Cream
16-1349 TCX Coral Rose
16-1350 TCX Amberglow
16-1356 TCX Persimmon Orange
16-1357 TCX Bird of Paradise
16-1358 TCX Orange Tiger
16-1359 TCX Orange Peel
16-1360 TCX Nectarine
16-1361 TCX Carrot
16-1362 TCX Vermillion Orange
16-1363 TCX Puffin’s Bill
16-1364 TCX Vibrant Orange
16-1406 TCX Atmosphere
16-1407 TCX Cobblestone
16-1412 TCX Stucco
16-1414 TCX Chanterelle
16-1415 TCX Almondine
16-1422 TCX Cork
16-1429 TCX Sunburn
16-1431 TCX Canyon Clay
16-1432 TCX Almond
16-1434 TCX Coral Almond
16-1435 TCX Carnelian
16-1438 TCX Meerkat
16-1439 TCX Caramel
16-1440 TCX Langoustino
16-1441 TCX Arabesque
16-1442 TCX Melon
16-1443 TCX Apricot Buff
16-1448 TCX Burnt Orange
16-1449 TCX Gold Flame
16-1450 TCX Flamingo
16-1451 TCX Nasturtium
16-1452 TCX Firecracker
16-1453 TCX Exotic Orange
16-1454 TCX Jaffa Orange
16-1459 TCX Mandarin Orange
16-1460 TCX Dragon Fire
16-1462 TCX Golden Poppy
16-1506 TCX Bark
16-1508 TCX Adobe Rose
16-1509 TCX Shadow Gray
16-1510 TCX Fawn
16-1511 TCX Rose Tan
16-1516 TCX Cameo Brown
16-1518 TCX Rosette
16-1520 TCX Lobster Bisque
16-1522 TCX Rose Dawn
16-1526 TCX Terra Cotta
16-1529 TCX Burnt Coral
16-1532 TCX Crabapple
16-1539 TCX Coral
16-1541 TCX Camellia
16-1542 TCX Fresh Salmon
16-1543 TCX Fusion Coral
16-1544 TCX Persimmon
16-1545 TCX Coral Quartz
16-1546 TCX Living Coral
16-1548 TCX Peach Echo
16-1606 TCX Purple Dove
16-1610 TCX Brandied Apricot
16-1615 TCX Flamingo Plume
16-1617 TCX Mauveglow
16-1620 TCX Tea Rose
16-1624 TCX Lantana
16-1626 TCX Peach Blossom
16-1632 TCX Shell Pink
16-1640 TCX Sugar Coral
16-1641 TCX Georgia Peach
16-1703 TCX Sphinx
16-1707 TCX Deauville Mauve
16-1708 TCX Lilas
16-1710 TCX Foxglove
16-1712 TCX Polignac
16-1715 TCX Wild Rose
16-1720 TCX Strawberry Ice
16-1723 TCX Confetti
16-1731 TCX Strawberry Pink
16-1735 TCX Pink Lemonade
16-1806 TCX Woodrose
16-2107 TCX Orchid Haze
16-2111 TCX Mauve Orchid
16-2118 TCX Pink Power
16-2120 TCX Wild Orchid
16-2122 TCX Pink Cosmos
16-2124 TCX Pink Carnation
16-2126 TCX Azalea Pink
16-2215 TCX Cashmere Rose
16-2614 TCX Moonlite Mauve
16-3110 TCX Smoky Grape
16-3115 TCX Crocus
16-3116 TCX Opera Mauve
16-3118 TCX Cyclamen
16-3205 TCX Mauve Shadows
16-3304 TCX Sea Fog
16-3307 TCX Lavender Mist
16-3310 TCX Lavender Herb
16-3320 TCX Violet
16-3321 TCX First Bloom
16-3416 TCX Violet Tulle
16-3520 TCX African Violet
16-3521 TCX Lupine
16-3525 TCX Regal Orchid
16-3617 TCX Sheer Lilac
16-3720 TCX Sand Verbena
16-3800 TCX Satellite
16-3801 TCX Opal Gray
16-3802 TCX Ash
16-3803 TCX Gull Gray
16-3810 TCX Wisteria
16-3812 TCX Heirloom Lilac
16-3815 TCX Viola
16-3817 TCX Rhapsody
16-3823 TCX Violet Tulip
16-3850 TCX Silver Sconce
16-3905 TCX Lilac Gray
16-3907 TCX Dapple Gray
16-3911 TCX Lavender Aura
16-3915 TCX Alloy
16-3916 TCX Sleet
16-3917 TCX Chiseled Stone
16-3919 TCX Eventide
16-3920 TCX Lavender Lustre
16-3921 TCX Blue Heron
16-3922 TCX Brunnera Blue
16-3923 TCX Baby Lavender
16-3925 TCX Easter Egg
16-3929 TCX Grapemist
16-3930 TCX Thistle Down
16-3931 TCX Sweet Lavender
16-4010 TCX Dusty Blue
16-4013 TCX Ashley Blue
16-4016 TCX Soft Chambray
16-4018 TCX Ashleigh Blue
16-4019 TCX Forever Blue
16-4020 TCX Della Robbia Blue
16-4021 TCX Allure
16-4022 TCX Endless Sky
16-4023 TCX Rain Washed
16-4029 TCX Azurine
16-4030 TCX Hydrangea
16-4031 TCX Cornflower Blue
16-4032 TCX Provence
16-4033 TCX Granada Sky
16-4109 TCX Arona
16-4114 TCX Stone Blue
16-4118 TCX Glacier Lake
16-4120 TCX Dusk Blue
16-4121 TCX Blissful Blue
16-4127 TCX Heritage Blue
16-4132 TCX Little Boy Blue
16-4134 TCX Bonnie Blue
16-4400 TCX Mourning Dove
16-4402 TCX Drizzle
16-4404 TCX Abyss
16-4408 TCX Slate
16-4411 TCX Tourmaline
16-4414 TCX Cameo Blue
16-4421 TCX Blue Mist
16-4427 TCX Horizon Blue
16-4519 TCX Delphinium Blue
16-4520 TCX Splish Splash
16-4525 TCX Maui Blue
16-4526 TCX Swim Cap
16-4529 TCX Cyan Blue
16-4530 TCX Aquarius
16-4535 TCX Blue Atoll
16-4610 TCX Stillwater
16-4612 TCX Reef Waters
16-4702 TCX Limestone
16-4703 TCX Ghost Gray
16-4706 TCX Silver Blue
16-4712 TCX Mineral Blue
16-4719 TCX Porcelain
16-4725 TCX Scuba Blue
16-4728 TCX Peacock Blue
16-4834 TCX Bluebird
16-5101 TCX Wet Weather
16-5102 TCX Formal Gray
16-5106 TCX Blue Surf
16-5109 TCX Wasabi
16-5112 TCX Canton
16-5114 TCX Dusty Turquoise
16-5119 TCX Sea Blue
16-5121 TCX Meadowbrook
16-5123 TCX Baltic
16-5127 TCX Ceramic
16-5304 TCX Jadeite
16-5412 TCX Agate Green
16-5418 TCX Lagoon
16-5421 TCX Sea Green
16-5422 TCX Bright Aqua
16-5425 TCX Pool Green
16-5426 TCX Water Garden
16-5427 TCX Billiard
16-5431 TCX Peacock Green
16-5515 TCX Beryl Green
16-5533 TCX Arcadia
16-5721 TCX Marine Green
16-5803 TCX Flint Gray
16-5804 TCX Slate Gray
16-5806 TCX Green Milieu
16-5807 TCX Lily Pad
16-5808 TCX Iceberg Green
16-5810 TCX Green Bay
16-5815 TCX Feldspar
16-5820 TCX Green Spruce
16-5825 TCX Gumdrop Green
16-5904 TCX Wrought Iron
16-5907 TCX Granite Green
16-5917 TCX Malachite Green
16-5919 TCX Crème de Menthe
16-5924 TCX Winter Green
16-5930 TCX Ming Green
16-5932 TCX Holly Green
16-5938 TCX Mint
16-5942 TCX Blarney
16-6008 TCX Seagrass
16-6030 TCX Katydid
16-6116 TCX Shale Green
16-6127 TCX Greenbriar
16-6138 TCX Kelly Green
16-6216 TCX Basil
16-6240 TCX Island Green
16-6318 TCX Mineral Green
16-6324 TCX Jadesheen
16-6329 TCX Peppermint
16-6339 TCX Vibrant Green
16-6340 TCX Classic Green
16-6444 TCX Poison Green

7/ Danh sách màu Pantone TCX 17-xxxx

17-0000 TCX Frost Gray
17-0115 TCX Oil Green
17-0119 TCX Turf Green
17-0123 TCX Stone Green
17-0133 TCX Fluorite Green
17-0145 TCX Online Lime
17-0205 TCX Elephant Skin
17-0207 TCX Rock Ridge
17-0208 TCX Dried Sage
17-0209 TCX Forest Fog
17-0210 TCX Loden Frost
17-0215 TCX Aspen Green
17-0220 TCX Watercress
17-0230 TCX Forest Green
17-0232 TCX Salted Lime
17-0235 TCX Piquant Green
17-0324 TCX Epsom
17-0330 TCX Turtle Green
17-0332 TCX Spindle Tree
17-0336 TCX Peridot
17-0340 TCX Kelp Forest
17-0345 TCX Minced Herb
17-0510 TCX Silver Sage
17-0517 TCX Dusky Green
17-0525 TCX Mosstone
17-0529 TCX Cardamom Seed
17-0530 TCX Guacamole
17-0535 TCX Green Olive
17-0610 TCX Laurel Oak
17-0613 TCX Vetiver
17-0618 TCX Mermaid
17-0619 TCX Overland Trek
17-0620 TCX Aloe
17-0625 TCX Boa
17-0627 TCX Dried Herb
17-0630 TCX Tree House
17-0636 TCX Green Moss
17-0807 TCX Mountain Trail
17-0808 TCX Taupe Gray
17-0836 TCX Ecru Olive
17-0839 TCX Golden Palm
17-0840 TCX Amber Green
17-0843 TCX Bronze Mist
17-0909 TCX Fossil
17-0929 TCX Fennel Seed
17-0935 TCX Dull Gold
17-0942 TCX Medal Bronze
17-0949 TCX Chai Tea
17-1009 TCX Dune
17-1019 TCX Elmwood
17-1022 TCX Kelp
17-1028 TCX Antique Bronze
17-1036 TCX Bistre
17-1038 TCX Tiger’s Eye
17-1040 TCX Spruce Yellow
17-1044 TCX Chipmunk
17-1045 TCX Apple Cinnamon
17-1046 TCX Golden Oak
17-1047 TCX Honey Mustard
17-1048 TCX Inca Gold
17-1052 TCX Roasted Pecan
17-1105 TCX Roasted Cashew
17-1107 TCX Seneca Rock
17-1108 TCX Winter Twig
17-1109 TCX Chinchilla
17-1112 TCX Weathered Teak
17-1113 TCX Coriander
17-1115 TCX Petrified Oak
17-1118 TCX Lead Gray
17-1125 TCX Dijon
17-1128 TCX Bone Brown
17-1129 TCX Wood Thrush
17-1134 TCX Brown Sugar
17-1137 TCX Cashew
17-1140 TCX Marmalade
17-1142 TCX Argan Oil
17-1143 TCX Hazel
17-1145 TCX Autumn Maple
17-1147 TCX Amber Brown
17-1210 TCX Moon Rock
17-1212 TCX Fungi
17-1221 TCX Macchiato
17-1223 TCX Praline
17-1224 TCX Camel
17-1225 TCX Tawny Birch
17-1226 TCX Tawny Brown
17-1227 TCX Café au Lait
17-1230 TCX Mocha Mousse
17-1310 TCX Timber Wolf
17-1311 TCX Desert Taupe
17-1312 TCX Silver Mink
17-1314 TCX Sepia Tint
17-1316 TCX Portabella
17-1317 TCX Sinopia Fresco
17-1318 TCX Affogat
17-1319 TCX Amphora
17-1320 TCX Tannin
17-1321 TCX Woodsmoke
17-1322 TCX Burro
17-1324 TCX Cinnamon Swirl
17-1325 TCX Cartouche
17-1327 TCX Tobacco Brown
17-1328 TCX Tanzine
17-1330 TCX Lion
17-1336 TCX Bran
17-1340 TCX Adobe
17-1341 TCX Tawny Orange
17-1342 TCX Autumnal
17-1345 TCX Spice Route
17-1347 TCX Autumn Leaf
17-1349 TCX Exuberance
17-1350 TCX Oriole
17-1353 TCX Apricot Orange
17-1360 TCX Celosia Orange
17-1361 TCX Scarlet Ibis
17-1409 TCX Brown Lentil
17-1410 TCX Pine Bark
17-1412 TCX Leafless Tree
17-1417 TCX Beaver Fur
17-1418 TCX Ginger Snap
17-1422 TCX Raw Umber
17-1424 TCX Brick Dust
17-1430 TCX Pecan Brown
17-1436 TCX Raw Sienna
17-1444 TCX Ginger
17-1446 TCX Mango
17-1449 TCX Pureed Pumpkin
17-1450 TCX Summer Fig
17-1452 TCX Koi
17-1456 TCX Tigerlily
17-1461 TCX Orangeade
17-1462 TCX Flame
17-1463 TCX Tangerine Tango
17-1464 TCX Red Orange
17-1500 TCX Steeple Gray
17-1501 TCX Wild Dove
17-1502 TCX Cloudburst
17-1503 TCX Storm Front
17-1505 TCX Quail
17-1506 TCX Cinder
17-1508 TCX Silent Storm
17-1510 TCX Antler
17-1511 TCX Wistful Mauve
17-1512 TCX Nostalgia Rose
17-1514 TCX Ash Rose
17-1516 TCX Burlwood
17-1518 TCX Old Rose
17-1520 TCX Canyon Rose
17-1522 TCX Mauvewood
17-1524 TCX Desert Sand
17-1525 TCX Cedar Wood
17-1532 TCX Aragon
17-1537 TCX Mineral Red
17-1540 TCX Apricot Brandy
17-1544 TCX Burnt Sienna
17-1545 TCX Cranberry
17-1547 TCX Emberglow
17-1553 TCX Paprika
17-1558 TCX Grenadine
17-1562 TCX Mandarin Red
17-1563 TCX Cherry Tomato
17-1564 TCX Fiesta
17-1605 TCX Elderberry
17-1608 TCX Heather Rose
17-1609 TCX Mesa Rose
17-1610 TCX Dusky Orchid
17-1612 TCX Mellow Mauve
17-1614 TCX Deco Rose
17-1623 TCX Rose Wine
17-1633 TCX Holly Berry
17-1635 TCX Rose of Sharon
17-1640 TCX Winterberry
17-1641 TCX Chrysanthemum
17-1643 TCX Porcelain Rose
17-1644 TCX Spiced Coral
17-1647 TCX Dubarry
17-1654 TCX Poinsettia
17-1656 TCX Hot Coral
17-1663 TCX Bittersweet
17-1664 TCX Poppy Red
17-1708 TCX Moonscape
17-1710 TCX Bordeaux
17-1718 TCX Dusty Rose
17-1723 TCX Malaga
17-1736 TCX Sun Kissed Coral
17-1739 TCX Rethink Pink
17-1740 TCX Claret Red
17-1741 TCX Party Punch
17-1744 TCX Calypso Coral
17-1746 TCX Coral Paradise
17-1753 TCX Geranium
17-1755 TCX Paradise Pink
17-1818 TCX Red Violet
17-1831 TCX Carmine
17-1842 TCX Azalea
17-1926 TCX Fruit Dove
17-1927 TCX Desert Rose
17-1928 TCX Bubblegum
17-1929 TCX Rapture Rose
17-1930 TCX Camellia Rose
17-1937 TCX Hot Pink
17-2031 TCX Fuchsia Rose
17-2033 TCX Fandango Pink
17-2034 TCX Pink Yarrow
17-2036 TCX Magenta
17-2120 TCX Chateau Rose
17-2127 TCX Shocking Pink
17-2227 TCX Lilac Rose
17-2230 TCX Carmine Rose
17-2235 TCX Sangria Sunset
17-2411 TCX Toadstool
17-2519 TCX Gin Fizz
17-2520 TCX Ibis Rose
17-2521 TCX Cone Flower
17-2601 TCX Zinc
17-2617 TCX Dahlia Mauve
17-2619 TCX Strawberry Moon
17-2623 TCX Fiji Flower
17-2624 TCX Rose Violet
17-2625 TCX Super Pink
17-2627 TCX Phlox Pink
17-3014 TCX Mulberry
17-3020 TCX Spring Crocus
17-3023 TCX Rosebud
17-3240 TCX Bodacious
17-3310 TCX Pale Pansy
17-3313 TCX Dusty Lavender
17-3320 TCX Liatris
17-3323 TCX Iris Orchid
17-3410 TCX Valerian
17-3520 TCX Diffused Orchid
17-3612 TCX Orchid Mist
17-3615 TCX Chalk Violet
17-3617 TCX English Lavender
17-3619 TCX Hyacinth
17-3628 TCX Amethyst Orchid
17-3640 TCX Fairy Wren
17-3725 TCX Bougainvillea
17-3730 TCX Paisley Purple
17-3735 TCX Sunlit Allium
17-3802 TCX Gull
17-3808 TCX Nirvana
17-3810 TCX Purple Ash
17-3812 TCX Dusk
17-3817 TCX Daybreak
17-3826 TCX Aster Purple
17-3834 TCX Dahlia Purple
17-3906 TCX Minimal Gray
17-3907 TCX Quicksilver
17-3910 TCX Lavender Gray
17-3911 TCX Silver Filigree
17-3912 TCX Wild Wind
17-3913 TCX Skyrocket
17-3914 TCX Sharkskin
17-3915 TCX Tempest
17-3917 TCX Stonewash
17-3918 TCX Country Blue
17-3919 TCX Purple Impression
17-3920 TCX English Manor
17-3922 TCX Blue Ice
17-3923 TCX Colony Blue
17-3924 TCX Lavender Violet
17-3925 TCX Persian Violet
17-3926 TCX Troposphere
17-3929 TCX Pale Iris
17-3930 TCX Jacaranda
17-3932 TCX Deep Periwinkle
17-3933 TCX Silver Bullet
17-3934 TCX Persian Jewel
17-3936 TCX Blue Bonnet
17-3938 TCX Very Peri
17-3940 TCX Iolite
17-4013 TCX Gray Quill
17-4014 TCX Titanium
17-4015 TCX Infinity
17-4016 TCX Gray Flannel
17-4018 TCX Windward Blue
17-4019 TCX Mountain Spring
17-4020 TCX Blue Shadow
17-4021 TCX Faded Denim
17-4023 TCX Blue Heaven
17-4027 TCX Riviera
17-4028 TCX Riverside
17-4029 TCX Quiet Harbor
17-4030 TCX Silver Lake Blue
17-4032 TCX Lichen Blue
17-4033 TCX Pacific Coast
17-4037 TCX Ultramarine
17-4041 TCX Marina
17-4111 TCX Citadel
17-4123 TCX Niagara
17-4129 TCX Wave Ride
17-4131 TCX Cendre Blue
17-4139 TCX Azure Blue
17-4140 TCX All Aboard
17-4245 TCX Ibiza Blue
17-4247 TCX Diva Blue
17-4320 TCX Adriatic Blue
17-4328 TCX Blue Moon
17-4336 TCX Blithe
17-4402 TCX Neutral Gray
17-4405 TCX Monument
17-4408 TCX Lead
17-4412 TCX Smoke Blue
17-4421 TCX Larkspur
17-4427 TCX Bluejay
17-4429 TCX Navagio Bay
17-4432 TCX Vivid Blue
17-4433 TCX Dresden Blue
17-4435 TCX Malibu Blue
17-4440 TCX Blue Danube
17-4530 TCX Barrier Reef
17-4540 TCX Hawaiian Ocean
17-4716 TCX Storm Blue
17-4724 TCX Pagoda Blue
17-4725 TCX Tahitian Teal
17-4728 TCX Algiers Blue
17-4730 TCX Caneel Bay
17-4735 TCX Capri Breeze
17-4818 TCX Bristol Blue
17-4911 TCX Arctic
17-4919 TCX Teal
17-4928 TCX Lake Blue
17-5024 TCX Teal Blue
17-5025 TCX Navigate
17-5029 TCX Deep Peacock Blue
17-5034 TCX Lapis
17-5102 TCX Griffin
17-5104 TCX Ultimate Gray
17-5107 TCX Chinois Green
17-5110 TCX Trellis
17-5111 TCX Oil Blue
17-5117 TCX Green-Blue Slate
17-5122 TCX Latigo Bay
17-5126 TCX Viridian Green
17-5130 TCX Columbia
17-5330 TCX Dynasty Green
17-5335 TCX Spectra Green
17-5421 TCX Porcelain Green
17-5430 TCX Alhambra
17-5440 TCX Ocean Floor
17-5513 TCX Deep Sea
17-5527 TCX Sporting Green
17-5528 TCX Greenlake
17-5633 TCX Deep Green
17-5638 TCX Vivid Green
17-5641 TCX Emerald
17-5722 TCX Bottle Green
17-5730 TCX Slushy
17-5734 TCX Viridis
17-5735 TCX Parakeet
17-5912 TCX Dark Ivy
17-5923 TCX Pine Green
17-5936 TCX Simply Green
17-5937 TCX Deep Mint
17-6009 TCX Laurel Wreath
17-6030 TCX Jelly Bean
17-6153 TCX Fern Green
17-6154 TCX Green Bee
17-6206 TCX Shadow
17-6212 TCX Sea Spray
17-6219 TCX Deep Grass Green
17-6229 TCX Medium Green
17-6319 TCX Kashmir
17-6323 TCX Hedge Green
17-6333 TCX Mint Green

8/ Danh sách màu Pantone TCX 18-xxxx

18-0000 TCX Smoked Pearl
18-0107 TCX Kale
18-0108 TCX Dill
18-0110 TCX English Ivy
18-0117 TCX Vineyard Green
18-0119 TCX Willow Bough
18-0121 TCX Elm Green
18-0125 TCX Artichoke Green
18-0130 TCX Cactus
18-0135 TCX Treetop
18-0201 TCX Castlerock
18-0202 TCX Lava Smoke
18-0220 TCX Mayfly
18-0226 TCX Courtyard
18-0228 TCX Pesto
18-0230 TCX Banana Palm
18-0306 TCX Gunmetal
18-0312 TCX Deep Lichen Green
18-0316 TCX Olivine
18-0317 TCX Bronze Green
18-0322 TCX Cypress
18-0323 TCX Campsite
18-0324 TCX Calliste Green
18-0328 TCX Cedar Green
18-0330 TCX Twist of Lime
18-0332 TCX Grasshopper
18-0403 TCX Dark Gull Gray
18-0420 TCX Four Leaf Clover
18-0422 TCX Loden Green
18-0426 TCX Capulet Olive
18-0428 TCX Peat Moss
18-0430 TCX Avocado
18-0435 TCX Calla Green
18-0503 TCX Gargoyle
18-0510 TCX Castor Gray
18-0513 TCX Bungee Cord
18-0514 TCX Mulled Basil
18-0515 TCX Dusty Olive
18-0516 TCX Smokey Olive
18-0517 TCX Tea Leaf
18-0521 TCX Burnt Olive
18-0523 TCX Winter Moss
18-0525 TCX Iguana
18-0527 TCX Olive Branch
18-0529 TCX Sphagnum
18-0530 TCX Going Green
18-0537 TCX Golden Cypress
18-0538 TCX Woodbine
18-0540 TCX Lima Bean Green
18-0601 TCX Charcoal Gray
18-0615 TCX Stone Gray
18-0617 TCX Covert Green
18-0622 TCX Olive Drab
18-0625 TCX Martini Olive
18-0627 TCX Fir Green
18-0629 TCX Lizard
18-0724 TCX Gothic Olive
18-0820 TCX Capers
18-0825 TCX Nutria
18-0830 TCX Butternut
18-0832 TCX Plantation
18-0835 TCX Dried Tobacco
18-0840 TCX Tapenade
18-0920 TCX Kangaroo
18-0928 TCX Sepia
18-0930 TCX Coffee Liqueúr
18-0933 TCX Rubber
18-0935 TCX Buckthorn Brown
18-0937 TCX Bronze Brown
18-0939 TCX Cumin
18-0940 TCX Golden Brown
18-0950 TCX Cathay Spice
18-1014 TCX Malt Ball
18-1015 TCX Shitake
18-1016 TCX Cub
18-1017 TCX Caribou
18-1018 TCX Otter
18-1019 TCX Coca Mocha
18-1020 TCX Cocoa Crème
18-1022 TCX Ermine
18-1024 TCX Nuthatch
18-1025 TCX Foxtrot
18-1027 TCX Bison
18-1028 TCX Emperador
18-1029 TCX Toasted Coconut
18-1030 TCX Thrush
18-1031 TCX Toffee
18-1033 TCX Dachshund
18-1048 TCX Monk’s Robe
18-1049 TCX Thai Curry
18-1050 TCX Honey Ginger
18-1108 TCX Fallen Rock
18-1110 TCX Brindle
18-1112 TCX Walnut
18-1124 TCX Partridge
18-1125 TCX Pecan Pie
18-1130 TCX Cacao Nibs
18-1137 TCX Rawhide
18-1140 TCX Mocha Bisque
18-1142 TCX Leather Brown
18-1148 TCX Caramel Café
18-1154 TCX Glazed Ginger
18-1155 TCX Sugar Almond
18-1160 TCX Sudan Brown
18-1163 TCX Pumpkin Spice
18-1210 TCX Driftwood
18-1222 TCX Cocoa Brown
18-1229 TCX Carob Brown
18-1230 TCX Coconut Shell
18-1232 TCX Soft Silt
18-1235 TCX Russet
18-1238 TCX Rustic Brown
18-1239 TCX Sierra
18-1242 TCX Brown Patina
18-1243 TCX Imperial Topaz
18-1244 TCX Ginger Bread
18-1246 TCX Umber
18-1248 TCX Rust
18-1249 TCX Hawaiian Sunset
18-1250 TCX Bombay Brown
18-1304 TCX Falcon
18-1306 TCX Iron
18-1307 TCX Coffee Quartz
18-1312 TCX Deep Taupe
18-1314 TCX Acorn
18-1320 TCX Clove
18-1321 TCX Brownie
18-1323 TCX Brandy Snifter
18-1324 TCX Chocolate Malt
18-1325 TCX Spiced Apple
18-1326 TCX Nutmeg
18-1336 TCX Copper Brown
18-1340 TCX Potter’s Clay
18-1341 TCX Maple Syrup
18-1343 TCX Auburn
18-1345 TCX Cinnamon Stick
18-1346 TCX Bruschetta
18-1350 TCX Burnt Brick
18-1354 TCX Burnt Ochre
18-1355 TCX Rooibos Tea
18-1404 TCX Sparrow
18-1405 TCX Flint
18-1409 TCX Peppercorn
18-1411 TCX Plum Wine
18-1415 TCX Marron
18-1418 TCX Crushed Berry
18-1420 TCX Wild Ginger
18-1421 TCX Baltic Amber
18-1422 TCX Myristica
18-1425 TCX Mahogany
18-1426 TCX Apple Butter
18-1432 TCX Redwood Burl
18-1433 TCX Chutney
18-1434 TCX Etruscan Red
18-1435 TCX Withered Rose
18-1436 TCX Light Mahogany
18-1438 TCX Marsala
18-1440 TCX Chili Oil
18-1441 TCX Baked Clay
18-1442 TCX Red Ochre
18-1443 TCX Redwood
18-1444 TCX Tandoori Spice
18-1445 TCX Spicy Orange
18-1447 TCX Orange Rust
18-1448 TCX Chili
18-1449 TCX Ketchup
18-1450 TCX Mecca Orange
18-1451 TCX Autumn Glaze
18-1453 TCX Fire Whirl
18-1454 TCX Red Clay
18-1506 TCX Plum Truffle
18-1512 TCX Rose Brown
18-1531 TCX Barn Red
18-1535 TCX Ginger Spice
18-1536 TCX Hot Sauce
18-1537 TCX Copper Coin
18-1540 TCX Cinnabar
18-1541 TCX Brandy Brown
18-1547 TCX Bossa Nova
18-1549 TCX Valiant Poppy
18-1550 TCX Aurora Red
18-1551 TCX Aura Orange
18-1552 TCX Lava Falls
18-1553 TCX Adrenaline Rush
18-1555 TCX Molten Lava
18-1559 TCX Red Alert
18-1561 TCX Orange.com
18-1563 TCX Rubicondo
18-1564 TCX Poinciana
18-1612 TCX Rose Taupe
18-1613 TCX Renaissance Rose
18-1614 TCX Nocturne
18-1616 TCX Roan Rouge
18-1619 TCX Maroon
18-1629 TCX Faded Rose
18-1630 TCX Dusty Cedar
18-1631 TCX Earth Red
18-1633 TCX Garnet Rose
18-1634 TCX Baroque Rose
18-1635 TCX Slate Rose
18-1643 TCX Cardinal
18-1648 TCX Baked Apple
18-1649 TCX Deep Sea Coral
18-1651 TCX Cayenne
18-1652 TCX Rococco Red
18-1653 TCX Toreador
18-1654 TCX Lychee
18-1655 TCX Mars Red
18-1657 TCX Salsa
18-1658 TCX Pompeian Red
18-1659 TCX Goji Berry
18-1660 TCX Tomato
18-1661 TCX Tomato Puree
18-1662 TCX Flame Scarlet
18-1663 TCX Chinese Red
18-1664 TCX Fiery Red
18-1665 TCX Watermelon
18-1703 TCX Shark
18-1705 TCX Arctic Dusk
18-1706 TCX Black Plum
18-1708 TCX Ephemera
18-1709 TCX Tulipwood
18-1710 TCX Grape Nectar
18-1716 TCX Damson
18-1718 TCX Hawthorn Rose
18-1720 TCX Violet Quartz
18-1722 TCX Raspberry Coulis
18-1725 TCX Dry Rose
18-1741 TCX Raspberry Wine
18-1750 TCX Viva Magenta
18-1754 TCX Raspberry
18-1755 TCX Rouge Red
18-1756 TCX Teaberry
18-1759 TCX Jalapeño Red
18-1760 TCX Barberry
18-1761 TCX Ski Patrol
18-1762 TCX Hibiscus
18-1763 TCX High Risk Red
18-1764 TCX Lollipop
18-1807 TCX Twilight Mauve
18-1852 TCX Rose Red
18-1856 TCX Virtual Pink
18-1945 TCX Bright Rose
18-1950 TCX Jazzy
18-1951 TCX Love Potion
18-2027 TCX Beaujolais
18-2042 TCX Innuendo
18-2043 TCX Raspberry Sorbet
18-2045 TCX Pink Peacock
18-2109 TCX Grape Shake
18-2120 TCX Honeysuckle
18-2133 TCX Pink Flambé
18-2140 TCX Cabaret
18-2143 TCX Beetroot Purple
18-2320 TCX Clover
18-2326 TCX Cactus Flower
18-2328 TCX Fuchsia Red
18-2330 TCX Fuchsia Fedora
18-2333 TCX Raspberry Rose
18-2336 TCX Very Berry
18-2436 TCX Fuchsia Purple
18-2525 TCX Magenta Haze
18-2527 TCX Baton Rouge
18-2615 TCX Rosé Sorbet
18-2929 TCX Purple Wine
18-3011 TCX Argyle Purple
18-3012 TCX Purple Gumdrop
18-3013 TCX Berry Conserve
18-3014 TCX Grape Kiss
18-3015 TCX Amethyst
18-3022 TCX Deep Orchid
18-3024 TCX Beautyberry
18-3025 TCX Striking Purple
18-3027 TCX Purple Orchid
18-3120 TCX Willowherb
18-3211 TCX Grapeade
18-3218 TCX Concord Grape
18-3220 TCX Very Grape
18-3223 TCX Cattleya Orchid
18-3224 TCX Radiant Orchid
18-3230 TCX Meadow Mauve
18-3324 TCX Dahlia
18-3331 TCX Hyacinth Violet
18-3339 TCX Vivid Viola
18-3340 TCX Charisma
18-3410 TCX Vintage Violet
18-3415 TCX Grape Jam
18-3418 TCX Chinese Violet
18-3513 TCX Grape Compote
18-3518 TCX Patrician Purple
18-3520 TCX Purple Heart
18-3521 TCX Plum Jam
18-3522 TCX Crushed Grape
18-3530 TCX Lavender Crystal
18-3531 TCX Royal Lilac
18-3533 TCX Dewberry
18-3540 TCX Purple Sapphire
18-3615 TCX Imperial Palace
18-3620 TCX Mystical
18-3628 TCX Bellflower
18-3633 TCX Deep Lavender
18-3634 TCX Chive Blossom
18-3635 TCX Picasso Lily
18-3710 TCX Gray Ridge
18-3712 TCX Purple Sage
18-3714 TCX Mulled Grape
18-3715 TCX Montana Grape
18-3718 TCX Purple Haze
18-3737 TCX Passion Flower
18-3812 TCX Cadet
18-3817 TCX Heron
18-3820 TCX Twilight Purple
18-3828 TCX Corsican Blue
18-3833 TCX Dusted Peri
18-3834 TCX Veronica
18-3838 TCX Ultra Violet
18-3839 TCX Purple Corallites
18-3840 TCX Purple Opulence
18-3905 TCX Excalibur
18-3906 TCX Boulevard
18-3907 TCX Tornado
18-3908 TCX Volcanic Glass
18-3910 TCX Folkstone Gray
18-3912 TCX Grisaille
18-3916 TCX Flint Stone
18-3917 TCX Gray Blue
18-3918 TCX China Blue
18-3919 TCX Bluefin
18-3920 TCX Coastal Fjord
18-3921 TCX Bijou Blue
18-3922 TCX Coronet Blue
18-3923 TCX Oceanview
18-3927 TCX Velvet Morning
18-3928 TCX Dutch Blue
18-3929 TCX Blue Horizon
18-3930 TCX Bleached Denim
18-3932 TCX Marlin
18-3933 TCX Blue Granite
18-3935 TCX Wedgewood
18-3936 TCX Ebb and Flow
18-3937 TCX Blue Yonder
18-3943 TCX Blue Iris
18-3944 TCX Violet Storm
18-3945 TCX Amparo Blue
18-3946 TCX Baja Blue
18-3949 TCX Dazzling Blue
18-3950 TCX Iris Bloom
18-3963 TCX Spectrum Blue
18-4004 TCX Poppy Seed
18-4005 TCX Steel Gray
18-4006 TCX Quiet Shade
18-4010 TCX City Skyline
18-4011 TCX Goblin Blue
18-4015 TCX Mockingbird
18-4016 TCX December Sky
18-4017 TCX Night Owl
18-4018 TCX Real Teal
18-4020 TCX Captain’s Blue
18-4022 TCX High Tide
18-4023 TCX Blue Ashes
18-4025 TCX Copen Blue
18-4026 TCX Stellar
18-4027 TCX Moonlight Blue
18-4028 TCX Bering Sea
18-4029 TCX Federal Blue
18-4032 TCX Deep Water
18-4033 TCX Blue Jasper
18-4034 TCX Vallarta Blue
18-4035 TCX Cyaneus
18-4036 TCX Parisian Blue
18-4037 TCX Sea of Belize
18-4039 TCX Regatta
18-4041 TCX Star Sapphire
18-4043 TCX Palace Blue
18-4045 TCX Daphne
18-4048 TCX Nebulas Blue
18-4051 TCX Strong Blue
18-4105 TCX Moon Mist
18-4140 TCX French Blue
18-4141 TCX Campanula
18-4143 TCX Super Sonic
18-4148 TCX Victoria Blue
18-4214 TCX Stormy Weather
18-4215 TCX Blue Mirage
18-4217 TCX Bluestone
18-4218 TCX Blue Fusion
18-4220 TCX Provincial Blue
18-4221 TCX Spring Lake
18-4222 TCX Bluesteel
18-4225 TCX Saxony Blue
18-4231 TCX Blue Sapphire
18-4232 TCX Faience
18-4244 TCX Directoire Blue
18-4247 TCX Brilliant Blue
18-4250 TCX Indigo Bunting
18-4252 TCX Blue Aster
18-4320 TCX Aegean Blue
18-4330 TCX Swedish Blue
18-4334 TCX Mediterranian Blue
18-4417 TCX Tapestry
18-4430 TCX Fjord Blue
18-4432 TCX Turkish Tile
18-4434 TCX Mykonos Blue
18-4440 TCX Cloisonné
18-4510 TCX Trooper
18-4522 TCX Colonial Blue
18-4525 TCX Caribbean Sea
18-4528 TCX Mosaic Blue
18-4530 TCX Celestial
18-4535 TCX Blue Jewel
18-4537 TCX Methyl Blue
18-4538 TCX Hawaiian Surf
18-4612 TCX North Atlantic
18-4630 TCX Tahitian Tide
18-4631 TCX Exotic Plume
18-4711 TCX Stormy Sea
18-4718 TCX Hydro
18-4726 TCX Biscay Bay
18-4728 TCX Harbor Blue
18-4733 TCX Enamel Blue
18-4735 TCX Tile Blue
18-4833 TCX Kayaking
18-4834 TCX Deep Lake
18-4835 TCX Alexandrite
18-4930 TCX Tropical Green
18-4936 TCX Fanfare
18-5016 TCX Proud Peacock
18-5020 TCX Parasailing
18-5025 TCX Quetzal Green
18-5102 TCX Brushed Nickel
18-5105 TCX Sedona Sage
18-5112 TCX Sea Pine
18-5115 TCX North Sea
18-5121 TCX Bayou
18-5128 TCX Blue Grass
18-5203 TCX Pewter
18-5204 TCX Granite Gray
18-5206 TCX Thunderstorm
18-5210 TCX Eiffel Tower
18-5308 TCX Blue Spruce
18-5315 TCX Bayberry
18-5322 TCX Alpine Green
18-5338 TCX Ultramarine Green
18-5410 TCX Silver Pine
18-5418 TCX Antique Green
18-5424 TCX Cadmium Green
18-5425 TCX Bear Grass
18-5606 TCX Balsam Green
18-5610 TCX Brittany Blue
18-5611 TCX Dark Forest
18-5612 TCX Sagebrush Green
18-5616 TCX Posy Green
18-5618 TCX Deep Jungle
18-5619 TCX Tidepool
18-5620 TCX Ivy
18-5621 TCX Fir
18-5622 TCX Frosty Spruce
18-5624 TCX Shady Glade
18-5633 TCX Bosphorus
18-5642 TCX Golf Green
18-5718 TCX Smoke Pine
18-5725 TCX Galapagos Green
18-5806 TCX Agave Green
18-5841 TCX Pepper Green
18-5845 TCX Lush Meadow
18-5913 TCX Garden Topiary
18-6011 TCX Duck Green
18-6018 TCX Foliage Green
18-6022 TCX Leprechaun
18-6024 TCX Amazon
18-6026 TCX Abundant Green
18-6028 TCX Rolling Hills
18-6030 TCX Jolly Green
18-6031 TCX First Tee
18-6033 TCX Green Tambourine
18-6114 TCX Myrtle
18-6216 TCX Comfrey
18-6320 TCX Fairway
18-6330 TCX Juniper

9/ Danh sách màu Pantone TCX 19-xxxx

19-0000 TCX Raven
19-0201 TCX Asphalt
19-0203 TCX Gray Pinstripe
19-0205 TCX Black Oyster
19-0220 TCX Douglas Fir
19-0230 TCX Garden Green
19-0231 TCX Forest Elf
19-0303 TCX Jet Black
19-0307 TCX Climbing Ivy
19-0309 TCX Thyme
19-0312 TCX Beetle
19-0315 TCX Black Forest
19-0323 TCX Chive
19-0403 TCX Sea Turtle
19-0404 TCX Kambaba
19-0405 TCX Beluga
19-0406 TCX Chimera
19-0413 TCX Deep Depths
19-0414 TCX Forest Night
19-0415 TCX Duffel Bag
19-0417 TCX Kombu Green
19-0419 TCX Rifle Green
19-0506 TCX Black Ink
19-0508 TCX Peat
19-0509 TCX Rosin
19-0510 TCX Kalamata
19-0511 TCX Grape Leaf
19-0512 TCX Ivy Green
19-0515 TCX Olive Night
19-0516 TCX Dark Olive
19-0608 TCX Black Olive
19-0614 TCX Wren
19-0617 TCX Teak
19-0618 TCX Beech
19-0622 TCX Military Olive
19-0712 TCX Demitasse
19-0808 TCX Morel
19-0809 TCX Chocolate Chip
19-0810 TCX Major Brown
19-0812 TCX Turkish Coffee
19-0814 TCX Slate Black
19-0815 TCX Desert Palm
19-0820 TCX Canteen
19-0822 TCX Tarmac
19-0823 TCX Crocodile
19-0840 TCX Delicioso
19-0910 TCX Mulch
19-0912 TCX Chocolate Brown
19-0913 TCX Hot Fudge
19-0915 TCX Coffee Bean
19-0916 TCX Rain Drum
19-1012 TCX French Roast
19-1015 TCX Bracken
19-1016 TCX Java
19-1018 TCX Ganache
19-1020 TCX Dark Earth
19-1034 TCX Breen
19-1100 TCX Bristol Black
19-1101 TCX After Dark
19-1102 TCX Licorice
19-1103 TCX Espresso
19-1106 TCX Mole’
19-1109 TCX Chocolate Torte
19-1110 TCX Chocolate Plum
19-1111 TCX Black Coffee
19-1116 TCX Carafe
19-1118 TCX Chestnut
19-1119 TCX Cocoa
19-1121 TCX Pinecone
19-1213 TCX Shopping Bag
19-1214 TCX Chocolate Lab
19-1215 TCX Shaved Chocolate
19-1216 TCX Chocolate Martini
19-1217 TCX Mustang
19-1218 TCX Potting Soil
19-1220 TCX Cappuccino
19-1223 TCX Downtown Brown
19-1224 TCX Fondue Fudge
19-1227 TCX Sorrel Horse
19-1228 TCX Root Beer
19-1230 TCX Friar Brown
19-1233 TCX Tiramisu
19-1234 TCX Rocky Road
19-1235 TCX Brunette
19-1241 TCX Tortoise Shell
19-1242 TCX Cambridge Brown
19-1245 TCX Arabian Spice
19-1250 TCX Picante
19-1314 TCX Seal Brown
19-1317 TCX Bitter Chocolate
19-1320 TCX Sable
19-1321 TCX Rum Raisin
19-1322 TCX Brown Stone
19-1325 TCX Hot Chocolate
19-1327 TCX Andorra
19-1331 TCX Madder Brown
19-1333 TCX Sequoia
19-1334 TCX Henna
19-1337 TCX Fired Brick
19-1338 TCX Russet Brown
19-1419 TCX Chicory Coffee
19-1420 TCX Deep Mahogany
19-1428 TCX Brown Out
19-1429 TCX Smoked Paprika
19-1430 TCX Mink
19-1431 TCX Fudgesickle
19-1432 TCX Chocolate Fondant
19-1435 TCX Cherry Mahogany
19-1436 TCX Cinnamon
19-1518 TCX Puce
19-1521 TCX Red Mahogany
19-1522 TCX Zinfandel
19-1524 TCX Oxblood Red
19-1525 TCX Port
19-1526 TCX Chocolate Truffle
19-1527 TCX New Maroon
19-1528 TCX Windsor Wine
19-1529 TCX Maroon Banner
19-1530 TCX Burnt Russet
19-1531 TCX Sun-Dried Tomato
19-1532 TCX Rosewood
19-1533 TCX Cowhide
19-1534 TCX Merlot
19-1535 TCX Syrah
19-1536 TCX Red Pear
19-1537 TCX Winery
19-1540 TCX Burnt Henna
19-1541 TCX Roasted Russet
19-1543 TCX Brick Red
19-1554 TCX Savvy Red
19-1555 TCX Red Dahlia
19-1557 TCX Chili Pepper
19-1558 TCX Scarlet Smile
19-1559 TCX Scarlet Sage
19-1606 TCX Raisin
19-1608 TCX Prune Purple
19-1617 TCX Burgundy
19-1619 TCX Fudge
19-1620 TCX Huckleberry
19-1621 TCX Catawba Grape
19-1623 TCX Vineyard Wine
19-1624 TCX Sassafras
19-1625 TCX Decadent Chocolate
19-1627 TCX Port Royale
19-1629 TCX Ruby Wine
19-1650 TCX Biking Red
19-1652 TCX Rhubarb
19-1653 TCX Rhythmic Red
19-1655 TCX Garnet
19-1656 TCX Rio Red
19-1657 TCX Karanda Red
19-1662 TCX Samba
19-1663 TCX Ribbon Red
19-1664 TCX True Red
19-1716 TCX Mauve Wine
19-1718 TCX Fig
19-1724 TCX Cabernet
19-1725 TCX Tawny Port
19-1726 TCX Cordovan
19-1755 TCX Equestrian Red
19-1756 TCX Urban Red
19-1757 TCX Barbados Cherry
19-1758 TCX Haute Red
19-1759 TCX American Beauty
19-1760 TCX Scarlet
19-1761 TCX Tango Red
19-1762 TCX Crimson
19-1763 TCX Racing Red
19-1764 TCX Lipstick Red
19-1840 TCX Deep Claret
19-1850 TCX Red Bud
19-1860 TCX Persian Red
19-1862 TCX Jester Red
19-1863 TCX Scooter
19-1875 TCX Emboldened
19-1930 TCX Pomegranate
19-1934 TCX Tibetan Red
19-1940 TCX Rumba Red
19-1955 TCX Cerise
19-2009 TCX Hortensia
19-2014 TCX Prune
19-2024 TCX Rhododendron
19-2025 TCX Red Plum
19-2030 TCX Beet Red
19-2033 TCX Anemone
19-2039 TCX Granita
19-2041 TCX Cherries Jubilee
19-2045 TCX Vivacious
19-2047 TCX Sangria
19-2118 TCX Winetasting
19-2311 TCX Eggplant
19-2312 TCX Crushed Violets
19-2315 TCX Grape Wine
19-2410 TCX Amaranth
19-2420 TCX Pickled Beet
19-2428 TCX Magenta Purple
19-2429 TCX Plum Caspia
19-2430 TCX Purple Potion
19-2431 TCX Boysenberry
19-2432 TCX Raspberry Radiance
19-2434 TCX Festival Fuchsia
19-2514 TCX Italian Plum
19-2520 TCX Potent Purple
19-2524 TCX Dark Purple
19-2620 TCX Winter Bloom
19-2630 TCX Wild Aster
19-2814 TCX Wineberry
19-2816 TCX Blackberry Wine
19-2820 TCX Phlox
19-2924 TCX Hollyhock
19-3022 TCX Gloxinia
19-3138 TCX Byzantium
19-3215 TCX Indigo
19-3217 TCX Shadow Purple
19-3218 TCX Plum Purple
19-3220 TCX Plum
19-3223 TCX Purple Passion
19-3230 TCX Grape Juice
19-3316 TCX Plum Perfect
19-3323 TCX Deep Purple
19-3325 TCX Wood Violet
19-3336 TCX Sparkling Grape
19-3424 TCX Sunset Purple
19-3425 TCX Spiced Plum
19-3438 TCX Bright Violet
19-3514 TCX Majesty
19-3518 TCX Grape Royale
19-3519 TCX Purple Pennant
19-3520 TCX Blackberry Cordial
19-3526 TCX Meadow Violet
19-3528 TCX Imperial Purple
19-3536 TCX Amaranth Purple
19-3540 TCX Purple Magic
19-3542 TCX Pansy
19-3617 TCX Mysterioso
19-3619 TCX Sweet Grape
19-3620 TCX Purple Reign
19-3622 TCX Loganberry
19-3628 TCX Acai
19-3632 TCX Petunia
19-3638 TCX Tillandsia Purple
19-3640 TCX Crown Jewel
19-3642 TCX Royal Purple
19-3712 TCX Nightshade
19-3713 TCX Deep Well
19-3714 TCX Navy Cosmos
19-3716 TCX Purple Plumeria
19-3720 TCX Gothic Grape
19-3722 TCX Mulberry Purple
19-3725 TCX Purple Velvet
19-3728 TCX Grape
19-3730 TCX Gentian Violet
19-3731 TCX Parachute Purple
19-3737 TCX Heliotrope
19-3748 TCX Prism Violet
19-3750 TCX Violet Indigo
19-3803 TCX Plum Kitten
19-3810 TCX Eclipse
19-3811 TCX Inkling
19-3812 TCX Baritone Blue
19-3815 TCX Evening Blue
19-3830 TCX Astral Aura
19-3831 TCX Maritime Blue
19-3832 TCX Navy Blue
19-3838 TCX Rhodonite
19-3839 TCX Blue Ribbon
19-3842 TCX Deep Wisteria
19-3847 TCX Deep Blue
19-3850 TCX Liberty
19-3851 TCX Midnight Sail
19-3864 TCX Mazarine Blue
19-3900 TCX Pavement
19-3901 TCX Magnet
19-3902 TCX Obsidian
19-3903 TCX Shale
19-3905 TCX Rabbit
19-3906 TCX Dark Shadow
19-3907 TCX Forged Iron
19-3908 TCX Nine Iron
19-3909 TCX Black Bean
19-3910 TCX Iron Gate
19-3911 TCX Black Beauty
19-3912 TCX Volcanic Ash
19-3915 TCX Graystone
19-3916 TCX Charcoal Art
19-3917 TCX Blackened Pearl
19-3918 TCX Periscope
19-3919 TCX Nightshadow Blue
19-3920 TCX Peacoat
19-3921 TCX Black Iris
19-3922 TCX Sky Captain
19-3923 TCX Navy Blazer
19-3924 TCX Night Sky
19-3925 TCX Patriot Blue
19-3926 TCX Crown Blue
19-3927 TCX Graphite
19-3928 TCX Blue Indigo
19-3929 TCX Vintage Indigo
19-3930 TCX Odyssey Gray
19-3932 TCX Naval Academy
19-3933 TCX Medieval Blue
19-3934 TCX Oceana
19-3935 TCX Deep Cobalt
19-3936 TCX Skipper Blue
19-3937 TCX Ocean Cavern
19-3938 TCX Twilight Blue
19-3939 TCX Blueprint
19-3940 TCX Blue Depths
19-3942 TCX Beacon Blue
19-3943 TCX Bellwether Blue
19-3944 TCX Overture
19-3947 TCX Orient Blue
19-3950 TCX Deep Ultramarine
19-3951 TCX Clematis Blue
19-3952 TCX Surf the Web
19-3953 TCX Sodalite Blue
19-3954 TCX Bluing
19-3955 TCX Royal Blue
19-3964 TCX Blue Quartz
19-4003 TCX Black Onyx
19-4004 TCX Tap Shoe
19-4005 TCX Stretch Limo
19-4006 TCX Caviar
19-4007 TCX Anthracite
19-4008 TCX Meteorite
19-4009 TCX Outer Space
19-4010 TCX Total Eclipse
19-4011 TCX Salute
19-4012 TCX Carbon
19-4013 TCX Dark Navy
19-4014 TCX Ombre Blue
19-4015 TCX Blue Graphite
19-4016 TCX Inkwell
19-4017 TCX Spellbound
19-4018 TCX Seaborne
19-4019 TCX India Ink
19-4020 TCX Dark Sapphire
19-4021 TCX Blueberry
19-4022 TCX Parisian Night
19-4023 TCX Blue Nights
19-4024 TCX Dress Blues
19-4025 TCX Mood Indigo
19-4026 TCX Ensign Blue
19-4027 TCX Estate Blue
19-4028 TCX Insignia Blue
19-4029 TCX Navy Peony
19-4030 TCX True Navy
19-4031 TCX Sargasso Sea
19-4033 TCX Poseidon
19-4034 TCX Sailor Blue
19-4035 TCX Dark Blue
19-4037 TCX Bright Cobalt
19-4038 TCX Gibraltar Sea
19-4039 TCX Delft
19-4041 TCX Déja Vu Blue
19-4042 TCX Set Sail
19-4044 TCX Limoges
19-4045 TCX Lapis Blue
19-4048 TCX Baleine Blue
19-4049 TCX Snorkel Blue
19-4050 TCX Nautical Blue
19-4051 TCX Collegiate Blue
19-4052 TCX Classic Blue
19-4053 TCX Turkish Sea
19-4054 TCX Nouvean Navy
19-4055 TCX Galaxy Blue
19-4056 TCX Blue Iolite
19-4057 TCX True Blue
19-4058 TCX Beaucoup Blue
19-4104 TCX Ebony
19-4105 TCX Polar Night
19-4108 TCX Sea Storm
19-4109 TCX After Midnight
19-4110 TCX Midnight Navy
19-4111 TCX Pageant Blue
19-4112 TCX Stratified Sea
19-4117 TCX Big Dipper
19-4118 TCX Dark Denim
19-4120 TCX Blue Opal
19-4121 TCX Blue Wing Teal
19-4122 TCX Moonlit Ocean
19-4125 TCX Majolica Blue
19-4126 TCX Deep Dive
19-4127 TCX Midnight
19-4128 TCX Titan
19-4129 TCX Key Largo
19-4150 TCX Princess Blue
19-4151 TCX Skydiver
19-4203 TCX Moonless Night
19-4205 TCX Phantom
19-4215 TCX Turbulence
19-4218 TCX Vulcan
19-4220 TCX Dark Slate
19-4227 TCX Indian Teal
19-4229 TCX Orion Blue
19-4234 TCX Ink Blue
19-4241 TCX Moroccan Blue
19-4245 TCX Imperial Blue
19-4305 TCX Pirate Black
19-4316 TCX Stargazer
19-4318 TCX Mallard Blue
19-4324 TCX Legion Blue
19-4326 TCX Reflecting Pond
19-4329 TCX Corsair
19-4340 TCX Lyons Blue
19-4342 TCX Seaport
19-4405 TCX Forest River
19-4406 TCX Black Sand
19-4517 TCX Mediterranea
19-4523 TCX Gulf Coast
19-4524 TCX Shaded Spruce
19-4526 TCX Blue Coral
19-4534 TCX Chesapeake Bay
19-4535 TCX Ocean Depths
19-4536 TCX Crystal Teal
19-4540 TCX Deep Lagoon
19-4726 TCX Atlantic Deep
19-4727 TCX Green Heron
19-4818 TCX Mallard Green
19-4820 TCX Balsam
19-4826 TCX Dragonfly
19-4906 TCX Green Gables
19-4908 TCX Magical Forest
19-4914 TCX Deep Teal
19-4916 TCX Pacific
19-4918 TCX Spruced-up
19-4922 TCX Teal Green
19-5002 TCX Woodland Gray
19-5004 TCX Urban Chic
19-5005 TCX Unexplored
19-5025 TCX Dark Sea
19-5030 TCX Sea Moss
19-5212 TCX Darkest Spruce
19-5217 TCX Storm
19-5220 TCX Botanical Garden
19-5226 TCX Everglade
19-5230 TCX Forest Biome
19-5232 TCX Rain Forest
19-5320 TCX Ponderosa Pine
19-5350 TCX Scarab
19-5406 TCX Pine Grove
19-5408 TCX Bistro Green
19-5411 TCX Trekking Green
19-5413 TCX Jasper
19-5414 TCX June Bug
19-5420 TCX Evergreen
19-5421 TCX Aventurine
19-5511 TCX Hunter Green
19-5513 TCX Dark Green
19-5621 TCX Cilantro
19-5708 TCX Jet Set
19-5914 TCX Jungle Green
19-5917 TCX Sycamore
19-5918 TCX Mountain View
19-5920 TCX Pineneedle
19-6026 TCX Verdant Green
19-6027 TCX Green Jacket
19-6050 TCX Eden
19-6110 TCX Deep Forest
19-6311 TCX Greener Pastures
19-6350 TCX Formal Garden

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *